Wynajem posezonowy

Wynajem posezonowy dotyczy w szczególności nieruchomości, które przystosowane są do najmu krótkoterminowego, ale nie są wystarczająco atrakcyjne dla turystów podczas chłodniejszych miesięcy. Głównym celem firmy ACCO RENT jest zabezpieczenie płynności finansowej zysków naszego Klienta, dlatego też poszukujemy rozwiązań mających zagwarantowanie tego celu bez względu na rodzaj posiadanej nieruchomości.

Mając kilkuletnie już doświadczenie na rynku w wynajmie pozasezonowym, przygotowujemy skrojoną na miarę obecnego rynku ofertę współpracy z Klientem, w zależności od jego upodobań i potrzeb. Zgodnie z życzeniem Klienta możemy pozyskać Najemcę na wskazany czasu i pozostawić go pod pewną opieką Właściciela lub przejąć całkowicie kontakt z Najemcą i obowiązki Właściciela.

MODELE WSPÓŁPRACY NA OKRES NAJMÓW POSEZONOWYCH

  • Poszukiwanie i weryfikacja potencjalnego najemcy, przedstawienie rachunków, pokazywanie mieszkania
  • Podpisanie umowy z najemcą na podstawie pełnomocnictwa (jeśli nie zostało podpisane z nami przy umowie dzierżawy, będzie konieczność dosłania)
  • Pobranie kaucji na czas trwania umowy najmu lub doprowadzenie do przekazania kaucji do rąk Właściciela (na życzenie)
  • Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu przekazania mieszkania na podstawie pełnomocnictwa
  • Odbiór mieszkania z protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu zakończenia umowy na podstawie pełnomocnictwa
  • Wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy najmu
  • Pomoc merytoryczna dot. rozliczeń lub rachunków przez cały okres trwania umowy najmu
  • Dopilnowanie terminowość zapłaty za czynsz i opłaty – wymagane przedstawienie skanów rachunków za opłaty przed rozpoczęciem trwania najmu
  • Okresowe spisywanie stanów liczników wraz z wizytacją mieszkania
Responsive Menu
Add more content here...