Edit Content

Jednoczymy siły dla wspólnych celów!

Modele współpracy:

Dbaj o środowisko – segreguj odpady

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W trosce o wygodę i jakość Państwa wypoczynku prosimy o przestrzeganie zasad segregacji śmieci:


PAPIER I MAKULATURA > POJEMNIKI / WORKI NIEBIESKIE


WRZUCAJ:


gazety, magazyny, foldery,
papier biurowy i pakowy,
książki i zeszyty
tekturę i kartony,
torby papierowe oraz inne odpady papierowe


NIE WRZUCAJ:


zabrudzonego tłuszczem papieru np. opakowań po margarynie,
opakowań wielomateriałowych typu TetraPak (po napojach i mleku),
opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem itp.,
kalki technicznej i kopiującej,
zmieszanych odpadów komunalnych.


PLASTIK I METAL > POJEMNIKI / WORKI ŻÓŁTE


WRZUCAJ:

zgniecione i puste butelki po napojach np. PET,
zgniecione i puste pojemniki po chemii gospodarczej (środki czystości, szampony itp.),
nakrętki, zakrętki od słoików i butelek
folie opakowaniowe i worki foliowe,
plastikowe opakowania po wędlinach, owocach i warzywach,
aluminiowe i metalowe puszki po napojach i konserwach,
opakowania wielomateriałowe typu TetraPak (po napojach i mleku),
folia aluminiowa (opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach i serkach,
drobne metale.


NIE WRZUCAJ:


butelek z zawartością,
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po lekach,
baterii,
zanieczyszczonych i mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach, smarach, farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
opakowań po środkach ochrony roślin,
sprzętu AGD i zabawek,
zmieszanych odpadów komunalnych.


SZKŁO > POJEMNIKI / WORKI ZIELONE


WRZUCAJ:


opakowania szklane po produktach:
spożywczych np. słoiki, butelki,
kosmetycznych,
chemicznych z gospodarstwa domowego


NIE WRZUCAJ:


ceramiki (porcelany stołowej, naczyń typu Arcoroc, doniczek itp.),
luster,
szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego) i szyb samochodowych,
szklanych opakowań farmaceutycznych, medycznych i laboratoryjnych,
opakowań z pozostałością zawartości.,
żarówek, świetlówek, kineskopów itp.
szkła kryształowego i naczyń żaroodpornych,
zmieszanych odpadów komunalnych.

———->  https://sopocianiesegreguja.pl/jak-segregowac/     <———-