Edit Content

Jednoczymy siły dla wspólnych celów!

Modele współpracy:

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Certyfikat Energetyczny

INACZEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
grafika domu z skalą energetyczną na tle zdjęcia pola z drogą

Certyfikat energetyczny mieszkania to oficjalny dokument, który określa zużycie energii w danym mieszkaniu

Dokument ten opisuje charakterystykę energetyczną budynku i zawiera informacje dotyczące zużycia energii na cele grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, oświetleniowe i inne, która ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach jest certyfikacja energetyczna, która od 28 kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowa dla wszystkich nieruchomości.

Celem certyfikatu energetycznego jest umożliwienie właścicielowi lub potencjalnemu nabywcy mieszkania dokładnego zrozumienia zużycia energii przez dany budynek mieszkalny, co pozwala na lepsze oszacowanie kosztów związanych z eksploatacją.

W Polsce certyfikat energetyczny jest wymagany w następujących przypadkach:

Umów się na wizytę
OUR PROCESS

Po co służy certyfikat energetyczny?

Phasellus lobortis debitis cupidatat proident dolores interdum reiciendis, aute molestiae qui fuga! Mollit quisquam malesuada, commod.

01.

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która wejdzie w życie 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

02.

Co grozi za brak certyfikatu?

W przypadku braku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, istnieje ryzyko nałożenia grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Notariusz zobowiązany jest umieścić informację o tym w każdym akcie notarialnym, jeśli nie zostanie przedłożone świadectwo.

03.

Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie

Magina voluptatum doloriem! Dolores! Sociosqii commodiin nobis imperdiet lacinia? Magni! Felis, elementum.

Pytania i Odpowiedzi

Tak. Charakterystyka energetyczna jest opracowywana według metodologii stosowanej przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Różnica między nimi polega na tym, że świadectwo energetyczne dotyczy budynków już istniejących, a charakterystyka energetyczna dotyczy budynków projektowanych, które nie są jeszcze zbudowane.

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nie tylko dla nowo zbudowanych domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale również dla tych, które zostały wybudowane wcześniej. Dodatkowo, wymagane będą kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczenie informacji na temat zużycia energii przez dany budynek. Umożliwia to lepsze poznanie kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w czasie użytkowania budynku.

Dokument ten jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, która uwzględnia zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i klimatyzacji. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na oszacowanie ilości zużywanej energii oraz wskazanie sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana dla budynków, które mają być użytkowane przez okres krótszy niż 2 lata lub dla budynków mieszkalnych, które będą użytkowane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące w ciągu roku. Zgodnie z przepisami, nie jest także wymagane sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Koszt wystawienia świadectwa zależy przede wszystkim od lokalizacji budynku i może wynosić od 400 do nawet 1000 zł.

Nasi klienci: 350 zł 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od daty jego wystawienia, jednak może przestać obowiązywać przed upływem tego terminu w przypadku wykonywania lub zlecenia robót budowlano-instalacyjnych, które wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, na przykład w przypadku wymiany okien, źródła ciepła czy docieplenia. 

Od 28 kwietnia 2021 roku, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej budynków, certyfikat energetyczny jest wymagany przy zawieraniu umowy najmu lub sprzedaży mieszkania, a także przy odbiorze do użytku nowo wybudowanej nieruchomości. Za brak świadectwa energetycznego właściciel może zostać ukarany karą grzywny od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Aby uzyskać świadectwo energetyczne dla już istniejącej nieruchomości, właściciele powinni skontaktować się z firmami zajmującymi się audytami energetycznymi, które posiadają uprawnienia do sporządzania takich dokumentów. Przed wyborem firmy warto sprawdzić, czy znajduje się ona na liście podmiotów uprawnionych do wydawania świadectw energetycznych, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wynajmujący lub sprzedający mieszkanie za niecały miesiąc będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dla wielu osób jest to niepotrzebny wydatek, więc mają pomysł na to, jak go uniknąć - wystarczy postawić na klatce schodowej figurę świętego lub urządzić kapliczkę. 

🙂

Link do artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/postawisz-kapliczke-w-bloku-nie-wydasz-na-swiadectwo-energetyczne,520019.html